FAIL (the browser should render some flash content, not this).

หวัดดี ครับ!!! ฟาร์มม้าเล็กๆ สไตย์ บ้านน๊อก บ้านนอก

ยินดีต้อนรับสู่ วี ฟาร์ม ฟาร์มม้า เล็กๆ ของเด็กตัวเล็กๆ

จากความชอบ ความใฝ่ฝัน ของเด็กๆ ที่อยากจะขี่ม้า เมื่อมีโอกาสเราได้ทำในสิ่งที่เราฝันใฝ่ จากจุดเริ่มต้นม้าไทยตัวเล็กๆ ใน มกราคม ปี 2551 เราเลี้ยง เราฝึกฝน ด้วยความรัก ความเข้าใจ เรามีความต้องการที่จะพัฒนาม้าของเรา ไปตามช่วงวัย และ ประสบการณ์ ไปสู่ม้าในฝัน ที่แม้นจะช้าไปบ้าง แต่ทุกย่างก้าว คือการเก็บเกี่ยว และ แบ่งปัน ให้เด็กๆได้เรียนรู้ และ สัมผัส อย่างเป็นธรรมชาติ ฉีกรูปแบบ คอกม้า ที่เคยเห็น เคยสัมผัส

ณ. ที่แห่งนี้เราเลี้ยงม้าให้มีชีวิตและการดำรงอยู่อย่างธรรมชาติ มีความเป็นอยู่ให้ใกล้เคียงกับม้าป่าในอดีต เราเพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธ์ม้าของเรา ให้มีสายพันธุ์ที่ง่ายต่อการเลี้ยงดู สวยงาม แข็งแรง และเป็นธรรมชาติ เราเชื่อว่าถ้าม้าของเรามีความสุข กับการได้มีอิสระ เสรีภาพ และ อยู่อย่างเป็นธรรมชาติ เราก็จะได้รับความสุขนั้นกับคืนมา และ ขอแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้องๆ ที่แวะมาเยี่ยมเยือน

ด้วยธรรมชาติที่สวยงามของเทือกเขาใหญ่ นครนายก ที่โอบล้อมเราอยู่ ทำให้เรามีความต้องการพัฒนาม้าของเรา เพื่อการเที่ยวชมธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนาไพร โดยที่เรามิได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ความสูงใหญ่ แต่เราต้องการม้าที่สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ใจกล้า แข็งแรง สีสรรค์ สวยงาม ไม่สูงเกินไป และ นี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาม้า (สายพันธ์ออฟโรด ของเรา) โดยมีพื้นฐานจากม้าไทยพื้นบ้าน